Det är årsmöte den 17 januari i föreningslokalen kl 14,00. Alla är värmt välkomna.

Edit:

Mötet har flyttats till den 24e Jan.